Het kan noodzakelijk zijn om een gebouw of dak te laten inspecteren. Indien mogelijk kunnen wij het gebouw of delen daarvan fotograferen zodat u de van buitenaf zichtbare actuele staat van het object in kaart kunt brengen. Heel handig als “0” meting vóór een verbouwing of te verwachten schade.
Waar mogelijk (we moeten er met de drone zonder problemen bij kunnen) maken wij foto’s van hoge kwaliteit zodat de actuele staat goed beoordeeld kan worden en achteraf geen discussie mogelijk is.
Ook is het handig een inspectie te doen om gevaar, overlast of schade te voorkomen of “slijtage” in beeld te brengen. Scheve of gebarste pannen, loszittend lood, afbrokkelende schoorsteen enz, allemaal zaken om scherp in de gaten te houden. Ook een dakgoot is op deze manier prima te controleren.